» شهادت :: ٢٠ امرداد ۱۳٩٤
» زنندگی مشترک :: ۳ خرداد ۱۳٩٤
» تولد من و اعجاز تو :: ٢٥ اسفند ۱۳٩۳
» تنهایی :: ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
» هیچ :: ۳ امرداد ۱۳٩۳
» خدایا :: ۱٠ تیر ۱۳٩۳
» عشق بدون تلفن همراه :: ۱ خرداد ۱۳٩۳
» ۱۳٩۳/٢/۳ :: ۱۳٩۳/٢/۳
» سال 93 :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» روز تولدم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» بی تو :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» ببخش :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» زمستان :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» انگشتانم نوشت نه ذهن من :: ۱۳٩٢/٩/٥
» خسته :: ۱۳٩٢/٩/۳
» عید قربان :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» تو :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» عاشق کشی :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» آبرو :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» مرگ :: ۱۳٩٢/٥/۳
» عشق :: ۱۳٩٢/٥/٢
» برو :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» حافظ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» عشق و زندگی :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» مسافر بهار :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» پول=قدرت :: ۱۳٩٢/٤/۱
» یه لحظه :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» پدر من :: ۱۳٩٢/۳/۸
» روز پدر :: ۱۳٩٢/۳/٢
» یه تیکه حرف :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» بار آخر :: ۱۳٩٢/٢/۸
» love :: ۱۳٩٢/٢/٢
» وقت رفتن :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» به روز میشم :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» سال نو :: ۱۳٩٢/۱/٥
» آخر عیدی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» بغض خراب من :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» یه غزل از حافظ :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» باران :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» دلنوشته ای از خودم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» نظر تبلیغاتی :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» به نام عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» یاد تو :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» آرزوی من :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» دوست عزیزم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» وقتی دلم شکست :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» یه خورده حرف ذل :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» شب یلدا و تنهایی من :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» عاشقم :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» ماجرای نیمشب :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» کربلا :: ۱۳٩۱/٩/٢
» محرم :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» عید غدیر خم :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» لینک :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» بچه های ورودی جدید 91 :: ۱۳٩۱/۸/٩
» چشم تو :: ۱۳٩۱/۸/۸
» شارژ دوستی :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» ۱۳٩۱/٦/۱۳ :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» در بر من :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» زلزله در آذربایجان :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» خدایا :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» تاوان اشتباه :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» ماه رمضان :: ۱۳٩۱/٥/٢
» یه روز خوب میاد :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» نشان تو :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» فقط واسه دل خودم :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» نوروز مبارک :: ۱۳٩۱/۱/٢
» آغوش تو :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» زمستان :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» شعری درباره امام حسین :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» محرم :: ۱۳٩٠/٩/٥
» یه خبر خوب :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» قسمتی از بدشانسی من... :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» عشق به چه قیمت؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» کیفر :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» به اندازه یه شعر :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» قربانی عشق تو :: ۱۳٩٠/٥/٢
» عشق یا گناه :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» عشق بی تو یعنی حسرت و غم :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» دلتنگی های من :: ۱۳٩٠/٤/۸
» آوای آزاد :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» و اما عشق... :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» عشق من :: ۱۳٩٠/٢/٥
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» بهار عاشقان :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» یه حکایت :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» دلتنگی های من :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» بهار آمدن :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» مرد تنهای شب :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» احساس دل :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» بهار عاشق :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» بهار :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» کافر نامه :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» تنهایی... :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» خیال بارانی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٠
» اربعین حسینی تسلیت باد :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» یک سال گذشت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» پایان :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» نگاه :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» اسم داستان "نگاه" :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» السلام علیک یا ابا عبدالله حسین(ع) :: ۱۳۸۸/۱٠/٦
» تاسوعاو عاشورای حسینی تسلیت باد :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» عاشورا :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» بازگشت :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» دوستت دارم... :: ۱۳۸۸/٩/٦
» درد و دل من... :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» سفر سبز... :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» جاودانه :: ۱۳۸۸/۸/٧
» کمکم کن :: ۱۳۸۸/۸/٢
» تنها مسافر بهار :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» هذیان های یک مسلول :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» همیشه ماندگار :: ۱۳۸۸/٧/٥
» ترانه غم :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» عنوانو نمیگم :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» سنگ و شبنم :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» اشک واپسین :: ۱۳۸۸/٦/٧
» مرگ برگ :: ۱۳۸۸/٦/۳
» یه لطیفه سیاسی :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
» ضد حال اساسی :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
» آبی :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» چه جمعه هائی که آمدند اما تو نیامدی... :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» حرف دل... :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» سلام... :: ۱۳۸۸/٥/٧
» نشان جاودان :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» باز امدم... :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» عشق من :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» نمی خوام....؟! چون دوست دارم :: ۱۳۸۸/٤/٩
» باران! :: ۱۳۸۸/٤/۳
» ماجرای عشق من :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» مادر :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» بدون عنوان :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» من ...!؟ :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» بی وفا :: ۱۳۸۸/۳/٤
» زمستان :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» حدیث دیگری از عشق :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
» ...آتش گرفت :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
» ذثبی نشون :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
» ماجرای لیلی :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» نگاه :: ۱۳۸۸/٢/۳
» امتحان سخت :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» لحظه ی جدائی :: ۱۳۸۸/۱/٢٢
» عشقی جدا از معشوق :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» همسفر... :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
» مغموم :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» ... :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
» عشق :: ۱۳۸۸/۱/٩
» تنها... :: ۱۳۸۸/۱/٦
» زندگی چیست؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» سفره هفت سین :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» عاشقی... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» دوبیتی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» سر کوه بلند :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» اندیشه های سبز :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» خیالت :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» خانه به دوش :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
» خاطره :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
» با پرنده ها :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» به نام یار... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
» دلم گرفته :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» خوابت را پریشان... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» بی کسی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» الماس من :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
» من و تو :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» خیالت :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» کمی طنز... :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» به نام دوست... :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» لجاجت :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» ترا چه می شود :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» زیبائییت دختر... :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
» حافظ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
» طوفان :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠