دلم گرفته است
به ایوان می روم وانگشتانم را
بر پوست کشیده ی شب می کشم
چراغ های رابطه تاریکند
کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی ستتاريخ : ٢۸ بهمن ۱۳۸٧ | ٦:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()