بی شک دنیا به سرت خراب می شود

جائی که عشق را با هوس معامله می کنند

و جائی که آبرویت را پای هوس می گذاری

زمانی که دیر می شود تا به خودت بیائی

دیری نمی پاید که داشته هایت را به تاراج می برد

دختری که هوس او دست مایه ای برای کاسبی است

و چه سخت می گذرد تا آخر همر خویش

زندگی را با بی ابروئی به پایان برسانی

آبرویی که دیگر دست تو نیست

برو دخترک هوس فروش عشق نما...تاريخ : ٢٤ امرداد ۱۳٩٢ | ٩:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()