گفتمش آغاز درد عشق چیست؟
گفت: آغازش سراسر بندگیست
گفتمش پایان آن را هم بگو
گفت: پایانش همه شرمندگیست
گفتمش درمان دردم را بگو
گفت: درمانی ندارد، بی دواست
گفتمش یک اندکی تسکین آن
گفت: تسکینش همه سوز و فناستتاريخ : ٢٤ اسفند ۱۳۸٧ | ٩:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()