در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
کس جای در این خانه ویرانه ندارد
دل را به کف هر که دهم باز پس آرد
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد
در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست
آن شمع می سوزد و پروانه ندارد
دل خانه عشقست خدا را به که بگویم
کارایشی  از عشق کس این خانه ندارد
در انجمن عقل فروشان ننهم پای
دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد
تا چند کنی قصه اسکندر و دارا
ده روز عمر این همه افسانه نداردتاريخ : ٦ فروردین ۱۳۸۸ | ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()