دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
کزعکس روی او شب هجران سرآمدی
تعبیر رفت یار سفر کرده می رسد
ای کاج هر چه زودتر از در آمدی
ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من
کز در مدام با قدح و ساقر آمدی
خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خویش
تا یاد صحبتش سوی ما رهبر آمدی
فیض ازل به زور و  زر ار آمدی به دست
آب خضر نصیبه اسکندر آمدی
آن عهد یاد باد که از بام و در مرا
هردم پیام یار و خط دلبر آمدی
کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم
مظلومی ار شبی به در داور آمدی
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق
دریا دلی بجوی دلیری سر آمدی
آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون
ای کاشکی که پاش به سنگی بر آمدی
گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقم
مقبول طبع شاه هنر پرور آمدی.تاريخ : ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ | ٩:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()