نظر دبیران در مورد عشق:
دبیر دینی:عشق یک موهبت الهی است.
دبیر ورزش:عشق تنها توپی است که اوت نمی شود.
دبیر شیمی:عشق تنها اسیدی است که به قلب صدمه نمی زند.
دبیر اقتصاد:عشق تنها کالایی است که از خارج وارد نمی شود.
دبیر ادبیات:عشق باید مانند عشق لیلی و مجنون محور نظامی داشته باشد.
دبیر جغرافی:عشق از فراز کوه های آسیا تیری است که بر قلب می نشیند.
دبیر زیست:عشق یک نوع بیماری است که میکروب آن از چشم وارد می شودتاريخ : ٩ فروردین ۱۳۸۸ | ۸:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()