بیا گناه ندارد به هم نگاه کنیم
و تازه... داشته باشد،بیا گناه کنیم
نگاه و بوسه و لبخند اگر گناه بود
بیا که نامه اعمال خود سیاه کنیم
بیا به نیم نگاهی و خنده ای و لبی
تمام آخرت خویش را تباه کنیم
نگاه، نقطه آغاز عاشقیست بیا
که شاید از سر این نقطه عزم راه کنیم
سپس بساط قرار و گل و محبت را
بدست یکدگر این بار روبراه کنیم
به شور و شادی و شوق وشراره تن بدهیم
و بار کوه غم از شور عشق، کاه کنیم
و خوش خوریم و خوش بگذریم و خوش باشیم
و تف بصورت انواع شیخ و شاه کنیم
و زنده زنده در آغوش هم کباب شویم
و هر چه خنده، به فرهنگ مرده خواه کنیم
اگر بخاطر هم عاشقانه برخیزیم
نمی رسیم به جائی که اشتباه کنیم
برای سرخوشی لحظه هات هم که شده است
بیا ، گناه ندارد به هم نگاه کنیمتاريخ : ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٩:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()