من نشانی از تو ندارم اما نشانی ام را برایت می نویسم:
در عصرهای انتظار به حوالی بی کسی قدم بگذار
خیابان غربت را پیدا کن و وارد کوچه پس کوچه تنهایی شو
کلبه ی غریبی ام را پیدا کن کنار بید مجنون خزان زده و کنار مرداب
آرزوهای رنگی ام! در کلبه را باز کن و به سراغ بغض خیس پنجره برو
حریر غمش را کنار بزن مرا می یابیتاريخ : ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٦:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()