ترا چه می شود اگر نظر به سوی ما کنی
درین نهایت عزا ضیافتی به پا کنی
بگو چه می شود مگر شبی تبر بیاوری
و بوته بوته خار را ازین زمین جدا کنی
و حافظ از تو مژده داد ، نسیم خوش
نفس! چرا
نمی رسی ز راه تا به وعده اش وفا کنی ؟
کنون که بانگ درد ما به آسمان نمی رسد
نمیشود بجای ما خدای را صدا کنی؟
و آخرین سفارشم    به نامی نام غزل
قنوت هر نماز را برای ما دعا کنی.
شعراز: فاطیما راناتاريخ : ۱۱ بهمن ۱۳۸٧ | ٤:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()