آری آغاز عشق است ، تنها نشان جاودان این جهان.
واژه ای خاص که آفریده شد تا وجود آدمی را برای ابد تسخیر سازد.
پروردگار آدم را از مشتی خاک برگرفت و از خود در او دمید
و یقیناّ هر که پروردگار در او بدمد عاشق می شود
بی شک برترین هدف آفرینش عشق است
و والاترین وظیفه آدم عاشقی است
او می فرماید: شما آفریده شده اید تا عاشق باشید و تنها آزمونتان همین است.
و نیز عشق مجال سخن گفتن است با من. پس با من گفتگو کنید.
عشق همان معجزه ایست که خاک را به نور بدل می سازد.
عشق نام من است و نام دیگر آدم.
پس به سوی من آئید که برترین شما عاشقترین شماست.
پس پروردگارا: از من هر آنچه دارم و هر آنچه خواهی بگیر
باشد که دنیای فانی و بهشت ابدی را نداشته باشم،
اما نباشد، هرگز نباشد، که در قلبم عشق نباشد،
                                                        هرگز نباشد،
امید که تا آخرین روز خدا سینه ای بی عشق مباد، آمین.
                                                                                                                                     "جابرعابدی"تاريخ : ٢٦ تیر ۱۳۸۸ | ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : همایون | خاطرات شما ()